Igor Prilinsky pastierske umenie

Umelecké rezbárstvo

Pastierske umenie - svory, črpáky a fujary