Igor Prilinsky restaurovanie

Umelecké rezbárstvo

Reštaurovanie - pozlacovanie, intarzia, politúra