Igor Prilinsky scrimshaw

Umelecké rezbárstvo

Scrimshaw - rytiny do kosti, parožia a perlete