Igor Prilinsky skola remesiel

Umelecké rezbárstvo

Škola remesiel - lyžičky, píšťaly a plastiky